برنامه نویسی سفارشی – قسمت اول

برنامه نویسی سفارشی - قسمت اول
برنامه نویسی سفارشی – قسمت اول

برنامه نویسی سفارشی – قسمت اول

در نویا سیستم، کلیه برنامه های نوشته شده توسط ما، بصورت کاملا سفارشی

و اختصاصی می باشند بطوریکه در پایان، برنامه نوشته شده مطابق با مدارکی می باشند

که شما از برنامه درخواستی خود، به ما ارائه داده اید. در زیر لیستی از روندی را مشاهده خواهید کرد

که برای پیاده سازی یک نرم افزار سفارشی، ما بکار بخواهیم برد.

مدارک و مستندات برنامه

هر پروژه برنامه نویسی سفارشی، می بایست مدارک و مستنداتی داشته باشد که کارفرما یا مشتریان، به برنامه نویس، ارائه خواهند داد. همانند یک ساختمان، نرم افزار درخواستی شما نیز می بایست یک نقشه داشته باشد که حاوی تصاویر، و توضیحاتی از پروژه شما باشد. شما با در اختیار قرار دادن یک مدارک به شرکت های برنامه نویسی، قادر خواهید بود تا نرم افزار سفارشی و اختصاصی خود را توسط آن ها پیاده سازی نمایید.

تحلیل و آنالیز پروژه برنامه نویسی

پیش از شروع هر پروژه برنامه نویسی، مستندات مشتریان، ابتدا آنالیز و بررسی خواهند شد و نقشه ای از کارهای مورد نیاز برای انجام و پایان رسانیدن پروژه به دست خواهد آمد. این کار، وظیفه تحلیل گر پروژه است تا پروژه برنامه نویسی را به بخش های کوچکتری تقسیم نماید و نیز ساختاری منسجم از طراحی پایگاه داده را به دست آورد.

در تحلیل پروژه، موانع به خوبی تشخیص داده خواهند شد و در پایان راه حل هایی برای آن ها ارائه داده خواهد شد. یکی از وظایف یک تحلیل گر پروژه در پروژه های برنامه نویسی، استفاده بهینه از منابع می باشد. بعنوان مثال، تحلیلگر پروژه به خوبی می داند تا به چه روشی، ساختار مورد نیاز برای کدهای نرم افزار را طراحی کند بطوریکه کمترین حجم برنامه نویسی و بیشترین سرعت به دست آید. در واقع هر تحلیلگر پروژه جدای از ارائه راه حل برای حل مسئله، بهینه سازی در مورد پروژه نیز انجام خواهد داد. هدف بهینه سازی، می تواند هر چیزی شامل بودجه مشتری، سرعت نرم افزار، حجم برنامه نویسی، حجم داده های نگهداری، کاهش هزینه تولید نرم افزار، و یا هر موردی باشد که نگرانی در مورد آن است.

برنامه نویسی سفارشی – قسمت اول

و حرف آخر 

اگه هنوز وقت کافی دارید و احتیاج  به یک تبلیغ  عالی برای کاره خوددارید به سایت های دیگر ماهم حتما سر بزنید!!😊

شهر هوشمند اینترنتی

سرور طلایی

وب طلایی

چاپیرو

نت اسمارت سیتی

Plus laptop device