برنامه نویسی سفارشی – قسمت دوم

برنامه نویسی سفارشی - قسمت دوم
برنامه نویسی سفارشی – قسمت دوم

برنامه نویسی سفارشی – قسمت دوم

تقسیم برنامه به قطعه هایی کوچکتر

پس از تحلیل و آنالیز، نوبت به تقسیم وظایف خواهد رسید. اگر تحلیل در مرحله قبل به

خوبی صورت گرفته باشد، افراد تیم برنامه نویسی، به خوبی قادرند تا وظایف خود را شناسایی

و به اتمام برسانند. یک تحلیل خوب از یک پروژه برنامه نویسی، در حکم یک فیلنامه را دارد.

اگر فیلنامه با استانداردهایی درستی تالیف شده باشد، بازیگرانی که پیش از شروع کار،

فیلنامه را می خوانند، به خوبی قادر خواهند بود تا وظایف خود را تشخیص دهند و

کار کارگردان که در اینجا به آن مدیر پروژه گفته می شود، به شدت کاهش می یابد.

برنامه نویسی

هر برنامه نویس در یک تیم برنامه نویسی، پس از دریافت وظایف خود، شروع به کار برنامه نویسی خواهد کرد، بدون آنکه کارها کمترین وابستگی به یکدیگر داشته باشند. در ابتدا برنامه نویسان، با تقسیم کارهای خود به بخش های کوچکتر، کدهای ریزتری را می نویسند که به آنها توابع، کلاس ها، و یا متد اطلاق می شود.  به این کار میکرو پروگرامینگ (Micro Programming) یا ریز برنامه نویسی اطلاق می شود.

مدیر پروژه برنامه نویسی

مدیر یک پروژه برنامه نویسی، وظیفه مدیریت پروژه و تقسیم وظایف کار میان برنامه نویسان را دارد. مدیر پروژه به خوبی از اهداف پروژه آگاهی دارد و برنامه نویسان در مواردی که شبه ای در کار باشد، می بایست پس از مشورت با مدیر پروژه، به مسیر خود ادامه دهند. در پایان همه برنامه نویسان، کدهای خود را به مدیر پروژه ارائه خواهند داد تا نوبت به فاز تست و آزمایش نرم افزار برسد.

تست برنامه

پس از اتمام کار برنامه نویسی، مدیر پروژه با کامپایل نمودن تمام برنامه ها در یک پروژه، پروژه را در اختیار آزمایش کنندگان نرم افزار قرار خواهد داد. به این بتا تستینگ (beta testing) نیز گفته می شود و وظیفه ای غیر از آشکار سازی ایرادات نرم افزاری ندارد. ایرادات به سمت برنامه نویس مرتبط یا برنامه نویسان، ارجاع داده می شود تا برطرف شوند و سپس مجددا آزمایش انجام خواهد تا زمانیکه همه ایرادات بطور کامل برطرف شوند.

برنامه نهایی سپس در اختیار مشتری قرار داده خواهد شد تا بصورت واقعی مورد آزمایش قرار گیرد. این روند تا جایی ادامه دارد تا نرم افزار نهایی، خالی از ایراد شود.

برنامه نویسی سفارشی – قسمت دوم

و حرف آخر 

اگه هنوز وقت کافی دارید و احتیاج  به یک تبلیغ  عالی برای کاره خوددارید به سایت های دیگر ماهم حتما سر بزنید!!😊

شهر هوشمند اینترنتی

سرور طلایی

وب طلایی

چاپیرو

نت اسمارت سیتی

Plus laptop device
برنامه نویسی سفارشی - قسمت دوم