روبونیچ / Robonich

مهارت آموزی مقوله ای است که همواره مورد توجه نظام های آموزشی پیشرفته قرار دارد 

چرا که تنها آموزش سطحی منابع درسی به دانش آموزان نمی تواند آنان را برای زندگی آینده مهیا سازد. 

از این رو، برای پرورش نسلی کارآمد که بتواند آینده روشنی را برای کشور رقم زند

 باید به فکر راه های افرایش مهارت افراد در نظام آموزشی بود.

مهارت آموزی به دانش آموزان در نظام های آموزشی نوین بیش از نمره و معدل اهمیت دارد.

دانش آموزان با مهارت یابی می توانند به درک عمیق تری از آموخته های خود دست یابند و برای ساختن آینده ای بهتر آماده شوند.

بسته آموزشی الکترونیک و رباتیک * روبونیچ * برپایه مهارت آموزی و سرگرمی بنا شده است

که دانش آموزان از هر رده سنی می توانند با آن به علم و مهارت الکترونیک و رباتیک دست یابند.

این بسته آموزشی با روشی نوین ،کارکرد قطعات و ساخت مدارهای الکترونیک و ربات ها

حتی ربات های هوشمند را به دانش آموزان آموزش می دهد.

آموزش الکترونیک در دانشگاه و یا هنرستان ها با استفاده از روابط ریاضی ، مباحث تئوری و نمادها صورت می گیرد

اما با توجه به اینکه دانش آموزان از لحاظ سطح علمی قادر به یادگیری مباحث تئوری پیچیده و روابط ریاضی نمی باشند

در این بسته آموزشی دانش آموز با استفاده از نماد و بیان ساده روش کار قطعات الکترونیک و نقشه خوانی با تصاویر و اشکال جذاب ،مهارت لازم برای ساخت مدارهای الکترونیک و ربات فرا می گیرند.

” بسته آموزشی  * روبونیچ * در سال 1397 توسط مهندس حسن عبدالهی

که نتیجه 6 سال آموزش در زمینه الکترونیک و رباتیک می باشد طراحی شده است.

 کسب مدال طلا جشنواره اختراعات لندن ، 4 مقام اول کشوری جشنواره نوجوان خوارزمی در 4 سال متوالی ، 2 مقام اول جشنواره ابن سینا ، مقام برتر کشوری جشنواره جابربن حیان

گوشه ای از نتایج آموزش مهارت و خلاقیت محور مهندس عبدالهی در زمینه الکترونیک و رباتیک می باشد . “

روبونیچ / Robonich