شرکت فرآوری سیلیکا

توضیحاتی درمورد سایت

مدیران و کارشناسان این شرکت دانش و تجربه خود در صنعت فرآوری مواد معدنی و ماسه ریخته گری را در جهت بهبود خطوط فرآوری و شستشوی بهتر و خلوص هر چه بیشتر ماسه ریخته گری صرف کرده است و به لحاظ فنی و کیفی با استفاده از تجربیات خطوط فرآوری تر و خشک به صورت ترکیبی و بهینه طراحی شده است.