مزرعه سالاری

توضیحاتی درمورد سایت

مزرعه سالاری تولید کننده پسته ارگانیک در ایران محصول مزرعه سالاری جهت استفاده بازار داخلی و هم صادرات عرضه میشود و تا به امروز تنها به کشور کانادا این محصول صادر شده است.