مزون والنتینا حجاب

توضیحاتی درمورد سایت

والنتینا مبدع تفکر و نگاهی متفاوت به مد و حجاب گامی دیگر در طراحی بدیع و نو ، با رنگها و تکنیک های متفاوت در برش و دوخت برداشته ، و با اگاهی از علایق بانوان ایران زمین شروع به فعالیت در این عرصه کرده است.