وبسایت رسمی دکتر حمید صادقیان

توضیحاتی درمورد سایت

سایت شخصی دکتر صادقیان مدرس و کارشناس با رویکرد اسلامی ، روانشناسی ، تربیت جنسی کودک و نوجوان ، عرفان های نو ظهور ، سواد رسانه ، مهارت های زندگی ، اعتیاد مشغول به کار هستند.