کلینیک فیزیوتراپی نویان

توضیحاتی درمورد سایت

کلینیک فیزیوتراپی نویان با هدف پیشگیری و اصلاح و درمان آسیب های ورزشی و ارتوپدی وعصبی عضلانی وارتقا سلامت عمومی و همچنین انجام مشاوره قبل از درمان فعالیت خود را شروع کرده است.