مسجد و حسینیه الله اکبر

توضیحاتی درمورد سایت

معرفی طرح ها و برنامه های مسجد ، آرشیو برنامه های برگذار شده ، امکان ارتباط با امام جماعت ، سوالات متداول شرعی همراه با پاسخ