آموزشگاه آنلاین کهربا

توضیحاتی درمورد سایت

این سایت بر پایه تجربیات شکل‌گرفته و آقای امیرمحمد ابهری در راستای آزادسازی ظرفیت‌های مغفول فوق‌العاده بکر در زمینه‌های بین‌المللی در دسترس برای

میهن عزیزمان ایران اسلامی، نسبت به ایجاد و توسعه فعالیت های کانون همگرایی رویکردهای بین‌المللی امیرکبیر (کهربا) اقدام نموده است.

مدل‌های همکاری بسیار متنوعی میان کهربا و شرکای مختلف دانشگاهی، صنعتی و … قابل‌تعریف است که می‌توان همه آن‌ها را در قالب بسته جامع های

ارتباطی میان دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی، صنایع، مؤسسات مختلف و … در کهربا ودر یک جمله با شعار کهربا، شبکه‌ای برای همه خلاصه نمود!