مشهدگرم سوز

توضیحاتی درمورد سایت

شرکت مشهد گرمسوز مشهد ، مجموعه تولیدی که در سال1384 آغاز فعالیت کرده است . اعم فعالیت این شرکت در زمینه تولید آبگرمکن های گازی وبرقی است