موسسه تبلیغی فصل الخطاب

توضیحاتی درمورد سایت

این سایت جهت تبلیغ و آموزش مباحث دینی پایه گذاری شده است. هدف لبیک گفتن به ندای رهبری عزیز و کمک به حوزه علمیه تحول خواه خراسان بزرگ موسسه تخصصی تبلیغ “فصل الخطاب”با تمرکز برمهارت افزایی تبلیغی طلاب آغاز به کار نموده و مهارتهای لازم برای وصول به مبلغ توانمند را درچهار بعد تدوین نموده است . یکی از مهمترین زیر ساختهای آن تربیت مبلغ مدل آموزشی است.